Obrazac o sprovedenim mjerama u športskom objektu – COVID 19