IHF Pravila igre 2011

IHF Pravila igre 2011 Pojašnjenja

International Handball Federation 2011 Pojašnjenja IHF Pravila igre

Zamjena igrača i službenih osoba (Pravila 4:1 – 4:2)

U slučaju da ekipa nije popunila maksimalan broj igrača (Pravilo 4:1) ili službenih osoba (Pravilo 4:2) dozvoljeno je primijeniti pravilo:

$1-  Kasnije registracija igrača (već registriranog) kao službene osobe

$1-  Kasnije registracija službene osobe (već registrirane) kao igrača do kraja utakmice (uključujući i produžetke).

Maksimalan broj igrača, odnosno službenih osoba, ne smije biti prekoračen. Izvorna funkcija igrača ili službene osobe, briše se u zapisniku utakmice.

Nije dozvoljeno zamijeniti igrača ili službenu osobu u njegovu izvornu funkciju koja je u međuvremenu izbrisana. Osim toga nije dozvoljeno izbrisati učesnika koji ima određenu funkciju kako bi se izvršila zamjena u skladu s maksimalnim dopuštenim brojem. Nije dozvoljeno registrirati osobu i kao igrača i kao zvaničnika.

IHF, Kontinentalne konfederacije i nacionalni savezi imaju pravo prijaviti odstupanje od Propozicija (Pravila) u svojim područjima odgovornosti. Progresivna sankcija (kazna) u slučajevima promjena funkcije (upozorenje, suspenzija), smatrat će se za oboje kao osobna sankcija (kazna) , i za ‘igrača’ i za ‘službenu’ osobu.

Zamjena igrača (Pravilo 4:4)

Igrači uvijek treba da izlaze i ulaze u polje za igru preko crte za zamjenu igrača. Povrijeđeni igrači koji napuštaju igralište kada je vrijeme trajanja igre zaustavljeno su izuzeci. Ovi igrači ne smiju biti prisiljeni da napuste igralište preko crte za zamjenu, kada je očito da im je potrebna medicinska pomoć unutar prostora za zamjenu ili svlačionicama. Osim toga suci mogu dozvoliti igraču koji ulazi kao zamjena da uđe u polje za igru prije nego što ga je povrijeđeni   igrač napustio, kako bi prekid trajao što kraće (minimalno).

Zaštite za lice, glavu i koljeno (Pravilo 4:9)

Sve vrste zaštite za lice i glavu bez obzira na veličinu, nisu dopuštene. Ne samo kompletne maske, već i zaštite koje pokrivaju samo dijelove lica su zabranjene. Federacijama i sucima nije dozvoljeno da odobre bilo kakve izuzetke .

Zaštita za koljeno napravljena od čvrstih i masivnih materijala je zabranjena .

Međutim, zaštita napravljena od mekanih materijala ili posebne trake koje s istim ciljem pružaju sigurno i moderno alternativno rješenje su dozvoljene. Ovo pravilo je uvedeno zbog preporuka Medicinske komisije IHF-a.

Ljepilo (Pravilo 4:9)

Dozvoljeno je koristiti Ijepilo. Dozvoljeno je držati-odložiti Ijepilo na patikama. To ne ugrožava zdravlje protivnika. Međutim, nije dozvoljeno držanje Ijepila na rukama ili zglobovima. To ugrožava zdravlje protivnika jer Ijepilo može dospjeti u oči ili lice igrača. Prema pravilu 4:9 ova praksa nije dozvoljena. Kontinentalne i nacionalne federacije imaju pravo da usvoje dodatna ograničenja za svoje područje odgovornosti.

 

 

 

 

International Handball Federation

Pomoć povrijeđenom igraču (Pravilo 4:11)

U slučajevima kada je nekoliko igrača istog tima povrijeđeno npr. zbog sudara, suci odnosno delegat/nadzornik mogu dati dozvolu za dodatne osobe kojima je dozvoljeno ući u igralište u cilju pomoći povrijeđenim igračima. Što više, suci i delegat/kontrolor nadgledaju hitnu pomoć koja može ući u polje za igru.

Povrijeđeni vratar (Pravilo 6:8)

Vratar je pogođen loptom u igri i nije u stanju da reagira. Generalno, u takvim situacijama zaštita vratara mora biti prioritet. U nastavka igre, različite situacije su moguće:

 1. a) Lopta prelazi uzdužnu crtu, crtu izvan vrata, leži ili se kotrlja unutar vratareva prostora.

pravilna primjena Pravila: Odmah prekinuti igru, ubacivanje ili vratarevo bacanje treba biti primijenjeno za nastavak igre u zavisnosti od navedenih situacija.

$1b)   Suci su prekinuli igru prije nego je lopta prešla uzdužnu crtu ili crtu izvan gola, odnosno prije nego što je lopta ležala ili se kotrljala unutar vratarevog prostora.

pravilna primjena Pravila: Nastavak igre sa bacanjem koje odgovara situaciji.

$1c)   Lopta u zraku iznad vratarevog prostora.

pravilna primjena Pravila: Pričekajte jednu ili dvije sekunde dok jedan tim ne dođe u posjed lopte, zatim prekinuti igru a potom nastavak slobodnim bacanjem za ekipu u posjedu lopte.

$1d)   Sudac zviždi u trenutku kada je lopta još uvijek u zraku.

pravilna primjena Pravila: Nastavak igre slobodnim bacanjem za momčad koja je posljednja imala posjed lopte.

$1e)   Lopta se odbije od vratara koji nije sposoban da reagira na akciju napadača .

pravilna primjena Pravila: Prekinuti igru odmah, nastavak sa slobodnim bacanjem za momčad u posjedu lopte.

Napomena: U ovakvim slučajevima sedmerac nikada nije moguća opcija. Suci prekidaju igru namjerno radi zaštite vratara. Stoga ovo nije pitanje ‘neopravdanog zvižduka ” prema pravilu 14:1b.

Koraci, Povlačenje stopala (Pravilo 7:3)

Komentar se smatra zastarjelim. Međutim, tumačenje pravila ostaje nepromijenjeno, posebno kada privučete drugu nogu ne smatra se da igrač uzima još jedan korak.

Koraci, Početak vođenja lopte (Pravilo 7:3)

Sukladno Pravilu  7:3 c,d spuštanje noge po prvi put nakon prijema lopte tokom skoka ne smatra se korakom (nulti kontakt). Međutim, “primanje lopte” znači primanje dodavanja. Vođenje i hvatanje lopte u zraku tijekom skoka se ne smatra kao “prijem lopte” prema Pravilima. Spuštanje noge nakon vođenja se zato bez izuzetka smatra kao korak.

International Handball Federation

[ 7:3učiniti najviše tri koraka držeći loptu (13:1a), a korak je učinjen:

 1. a) kad igrač koji stoji objema nogama na tlu podigne jednu nogu i nakon toga je spusti ili pomakne nogu s  jednog mjesta na drugo mjesto;
 2. b) kad igrač dodiruje tlo samo jednom nogom, uhvati loptu i potom dodirne tlo drugom nogom;
 3. c) kad igrač nakon skoka doskoči na tlo samo jednom nogom, a potom se odrazi istom nogom ili dodirne tlo drugom nogom;
 4. d) kad igrač nakon skoka objema nogama istodobno doskoči na tlo, a potom podigne jednu nogu i spusti je ili pomakne nogu s jednog mjesta na drugo mjesto.]

 

Intervencija dodatnog igrača ili službene osobe (Pravila 8:5, 8:6,8:9, 8:10 )

U slučajevima gdje dodatni igrači ili službene osobe interveniraju, odluka o kazni i nastavak igre podliježu slijedećim kriterijima:

-igrač ili službena osoba

-uništavanje jasne situacije za postizanje zgoditka

Zbog ovih kriterija u slijedećim situacijama se može dogoditi:

 1. a) Tijekom jasne situacije   za postizanje zgoditka dodatni igrač koji nije obavio   zamjenu je prisutan na

Pravilna primjena Pravila: 7m bacanje, diskvalifikacija sa izvještajem

$1b)       Progresivna zamjena: mjeritelj vremena / delegat/nadzornik zviždi za vrijeme jasne situacije za postizanje zgoditka . Pravilna primjena Pravila: 7m bacanje, 2min suspenzija

$1c)       Tijekom jasne situacije za postizanje zgoditka službena osoba ulazi u polje za igru. Pravilna primjena Pravila: 7m bacanje, diskvalifikacija sa izvješćem

$1d)       Kao pod c, ali bez jasne situacije za postizanje zgoditka

Pravilna primjena Pravila: slobodno bacanje, progresivna kazna

Daljnje mjere, nakon diskvalifikacije sa izvješćem (Pravilo 8:6, 8:10 )

Izbor progresivnih kazni se značajno promijenio u zadnjim Pravilima igre. Vrlo neuobičajeni slučajevi isključenja do kraja zbog napada su zamijenjeni diskvalifikacijom sa izvješćem.

Kriteriji za ovu novu najvišu moguću kaznu su definirani u pravilima 8:6 (za grube prekršaje) i 8:10 (zbog nešportskog ponašanja). Kao posljedica kazni prema pravilu 8:6 ili 8:10, tijekom igre, koje se ne razlikuju od kazni u skladu s pravilima 8:5 i 8:9 (diskvalifikacija bez izvješća), IHF je dodao slijedeće dodatne odredbe za oba pravila:

PREKRŠAJI KOJE VALJA KAZNITI DISKVALIFIKACIJOM

 

8:5Igrača koji napada suparnika na način opasan po njegovo zdravlje valja diskvalificirati (16:6a).Osobita je opasnost po suparnikovo zdravlje velika žestinaprekršaja ili činjenica da je suparnik potpuno nespreman za prekršaj i zbog togabespomoćan da se zaštiti (8:5 Tumačenje).

Osim mjerila u skladu s Pravilom 8:3 i 8:4, valja primijeniti i ova mjerila za donošenje odluka:

 1. a) trenutačan gubitak nadzora nad tijelom pri trčanju ili skakanju, ili pucanju;
 2. b) posebice nasilna radnja nad suparnikovim tijelom, napose usmjerena prema licu, grkljanu ili vratu (žestina tjelesnog dodira);
 3. c) počiniteljev bezobziran odnos spram suparnika pri činidbi prekršaja.

International Handball Federation

 

 

 

TUMAČENJE

 

Čak i prekršaj koji je nastao zbog laganog dodira može biti vrlo opasan i prouzročiti suparniku ozbiljnu ozljedu kad je on u skoku ili u trku pa se ne može zaštititi . Prosudba  o dosuđivanju diskvalifikacije u tim okolnostima ne zasniva se samo na silini  tjelesnog dodira, već i na opasnosti koja vreba iz tih prekršaja.

 

 

To vrijedi i kad vratar napusti vratarev prostor radi prekida dodavanja suparnikâ. Vratar pritom mora paziti da njegovo igranje ne preraste u prekršaj opasan po suparnikovo zdravlje.

 

 

Vratar će biti diskvalificiran ako:

 1. a) dođe u posjed lopte a pri kretanju se sudari sa suparnikom;
 2. b) ne uspije staviti loptu pod nadzor a sudari se sa suparnikom.

 

 

Ako su sudci uvjereni da bi u navedenim okolnostima, da nije bilo nedopuštene

vratareve igre, suparnik došao u posjed lopte, dosudit će sedmerac.

Oni moraju podnijeti pisano izvješće poslije utakmice, kako bi nadležna tijela bila u poziciji da donesu odluku o daljnjim mjerama.” Ova dodatna odredba gradi načelo da nadležni organ odluči o daljnjim mjerama. Tekst pravila  “…u     poziciji”     se     nikako     ne     može     tumačiti      kao sloboda odlučivanja nadležnog tijela, ukoliko se dalje mjere poduzimaju . To bi značilo promjenu utvrđenih činjenica od sudaca. Bilo kakvo povećanje sankcije diskvalifikacije ne bi trebalo biti navedeno u izvješću kao namjera IHF-a, te stoga više nije potrebno.

Kriteriji za diskvalifikaciju bez izvješća/sa izvješćem (Pravilo 8:5, 8:6 )

Slijedeći kriteriji pomažu u pravljenju razlike između pravila 8:5 i8:6

 1. a) Što definira   ‘posebnu nesmotrenost’?

$1•  napadi i akcije slične napadu

$1•  nemilosrdna ili neodgovorna akcija , bez smisla za pristojno ponašanje

 

 

International Handball Federation

$1•  nekontrolirano udaranje

$1•  zlonamjerne akcije

 1. b) Što definira ‘posebnu opasnost’?

$1•  akcija protiv nezaštićenog protivnika

$1•  izuzetno rizične i ozbiljne akcije ugrožavanja zdravlja protivnika

 1. c) Što definira ‘smišljenu akciju’?

$1•  namjerno i svjesno počinjene zlonamjerne akcije

$1•  namjerno djelovanje na tijelo protivnika samo sa ciljem sprječavanja akcije protivnika

 1. d) Što definira ‘zlonamjerne akcije’?
 • podmukla i skrivena reakcija protiv nezaštićenog protivnika
 1. e) Što definira ‘bez ikakve povezanosti sa situacijom u igri”?

$1•  akcije počinjene daleko od igrača u posjedu lopte

$1•  akcije bez ikakve povezanosti sa taktikom

DISKVALIFIKACIJA ZBOG POSEBICE BEZOBZIRNE, POSEBICE OPASNE, ZLONAMJERNE ILI RADNJE S NAKANOM (uz pisanu prijavu)

8:6Ako sudci ustanove da je igračeva radnja posebice bezobzirna, posebice opasna, zlonamjerna ili s nakanom, moraju nakon utakmice podnijeti pisanu prijavu kako bi mjerodavno tijelo moglo odlučiti o daljnjim mjerama.

Pokazatelji i posebna obilježja koja mogu poslužiti kao mjerilo odlučivanja, osim onih u Pravilu 8:5, jesu:

 1. a) posebice bezobzirna ili posebice opasna radnja;
 2. b) zlonamjerna ili radnja s nakanom koja ni na koji način nije vezana uz stanje u igri.

 

TUMAČENJE

Ako je prekršaj prema Pravilu 8:5 ili 8:6 učinjen u posljednjoj minuti utakmice u svrhu sprječavanja postizanja pogotka, smatra se da prema Pravilu 8:10 d taj prekršaj spada u vrlo grubo nešportsko ponašanje i kažnjava se sukladno tomu .

Pljuvanje (Pravilo 8:9, 8:10 )

Pljuvanje na nekoga smatra se kao akcija slična napadu i mora biti kažnjeno u skladu s 8:10a (diskvalifikacija sa pisanim izvješćem). Razlika između ‘pogoditi osobu’ (kazna prema Pravilu 8:10) i “ne pogoditi osobu” (pokušaj, kazna prema Pravilu 8:9), koji je ranije uveden, ostaje nepromijenjen.

Posljednji minut (Pravilo 8:10c, 8:10d )

„Posljednji minut igre” se odnosi i na regularno vrijeme trajanja igre (kraj drugog poluvremena), kao i nakon drugog poluvremena tokom oba produžetka.

International Handball Federation

Nepoštivanje distance (Pravilo 8:10c)

Nepoštivanje udaljenosti dovodi do diskvalifikacije (sa izvješćem) ako bacanje tijekom zadnjeg minuta utakmice ne može biti izvedeno. Ukoliko je bacanje izvedeno i blokirano od strane igrača koji stoji preblizu, primjenjivat će se normalna progresivna kazna tijekom posljednjeg minuta utakmice.

Diskvalifikacija tijekom posljednjeg minuta utakmice   (Pravilo, 8:10d )

U slučaju diskvalifikacije prema Pravilu 8:5 tijekom posljednjeg minuta utakmice, samo prekršaji prema Pravilu 8:6, Komentar (prekršaji s ciljem kako bi se spriječio gol) dovode do diskvalifikacije sa izvješćem (prema 8:10 c).

 

 

 

 

GRUBO NEŠPORTSKO PONAŠANJE KOJE VALJA KAZNITI DISKVALIFIKACIJOM

8:9Oblici nešportskog ponašanja koji se smatraju grubim nešportskim ponašanjem moraju se kazniti diskvalifikacijom. Primjeri su takvog ponašanja:

 1. a) izazovno udaranje i bacanje lopte u stranu nakon odluke sudaca;
 2. b) ako vratar napadno ne želi braniti pri pucanju sedmerca;
 3. c) namjerno gađanje suparnika loptom tijekom prekida igre vrlo snažno i s male udaljenosti; takav se prekršaj smatra vrlo grubim nešportskim ponašanjem prema Pravilu 8:6;
 4. d) kad pucač sedmerca pogodi vratara loptom u glavu a vratar nije micao glavom u smjeru lopte;
 5. e) kad izvođač slobodnog bacanja pogodi braniča loptom u glavu a branič nije micao glavom u smjeru lopte;
 6. f) igračeva osveta nakon što je nad njim učinjen prekršaj.

 

 

TUMAČENJE

Pri pucanju sedmerca ili izvedbi slobodnog bacanja igrač mora paziti da ne ugrozi vratara ili braniča.

 

 

 

DISKVALIFIKACIJA ZBOG VRLO GRUBOGA NEŠPORTSKOG PONAŠANJA (uz pisanu

prijavu)

 

8:10Ako sudci prosude da je igrač učinio prekršaj vrlo gruboga nešportskog ponašanja, moraju nakon utakmice podnijeti pisanu prijavu kako bi mjerodavno tijelo odlučilo o daljnjim mjerama.

Kao primjeri mogu poslužiti ove radnje:

 1. a) vrijeđanje ili prijetnja sudcu, mjeritelju vremena/zapisničaru, nadzorniku suđenja, službenomu klupskom predstavniku, igraču, gledatelju; to se može činiti riječima ili činima (npr., izrazom lica, gestama, govorom tijela ili tjelesnim dodirom);
 2. b) (I.) kad klupska službena osoba ometa igru kako u polju za igru, tako i iz prostora za zamjene igrača, ili (II) ako igrač spriječi očitu prigodu za pogodak nedopuštenim ulaskom u polje za igru (4:6) ili iz prostora za zamjene igrača;
 3. c) ako u posljednjoj minuti utakmice, dok lopta nije u igri, igrač ili službena osoba sprječava ili zadržava suparnika pri izvedbi bacanja kako bi ga onemogućila da puca na vrata ili da dođe u očitu prigodu za pogodak; to se smatra vrlo grubim nešportskim ponašanjem i odnosi se na bilo koji oblik ometanja (npr. onemogućavanje kretanja, prekid dodavanja, ometanje primanja  lopte, ne ostavljanje lopte);
 4. d) ako u posljednjoj minuti utakmice, dok je lopta u igri, suparnik radnjama opisanima u Pravilu 8:5 i 8:6 spriječi momčad koja je u posjedu lopte da puca na  vrata  ili da dođe u očitu prigodu za pogodak; za to nije dostatna samo diskvalifikacija  prema  Pravilu 8:5 i 8:6; već se mora podnijeti i pisana prijava.

 

 

International Handball Federation

Diskvalifikacija vratara u skladu s pravilom 8:5 (napuštanje vratarevog prostora) ne dovodi do diskvalifikacije sa pisanim izvješćem. To se može dogoditi u posljednjem minutu utakmice pod uvjetom da se odnosi na prekršaj prema Pravilu 8:5-c.   [ c) počiniteljev bezobziran odnos spram suparnika pri činidbi prekršaja]

Diskvalificirani  igrač/službena osoba (Pravilo, 16:8 )

Diskvalificirani igrač i službena osoba moraju napustiti igralište i prostor za pričuvu odmah i ne smiju imati bilo kakav kontakt sa svojim timom nakon toga.U slučajevima kada suci prepoznaju drugi prekršaj počinjen od diskvalificiranog igrača ili službene osobe  nakon ponovnog pokretanja igre, moraju prijaviti to u izvještaju. Nije moguće, međutim u tim slučajevima , produžiti kaznu u utakmici , protiv diskvalificiranih igrača ili službene osobe , i stoga njihovo ponašanje van terena ne smije dovesti do smanjenja broja igrača na terenu . Ovo također važi i u situaciji da diskvalificirani igrač uđe u teren.

Izmjene i dopune

Slijedece izmjene i dopune Pravila su odobrene od strane IHF-a:

Pravilo 2:1 Napomena u vezi s pauzom između dva poluvremena

Pravilo 2:10 / pojašnjenje broj 3 –  Napomena o broju i uzimanju momčadskog time-out-a

Pravilo 4:1 Napomena o broju igrača (stoji: 14 igrača… može i 16)

Pravilo 17:11 Prvi paragraf se mijenja i glasi:

Odluke od strane sudaca ili delegata/nadzornika na temelju svojih zapažanja na činjenicama, ili njihove presude, su konačne.

17:11   Odluke koje suci donose na osnovi svojih zapažanja i prosudaba neopozive su.

Žalba se može uložiti samo na odluke koje su protivne Pravilima igre.

Tijekom utakmice samo se službeni predstavnici momčadi imaju pravo obraćati suci