IHF Publikacija dopune

IHF PUBLIKACIJA DOPUNE

IHF PUBLIKACIJA 2011.

Pravila rukometne igre od 2010.

 

DOPUNE I TUMAČENJA- 2012. GODINA

 

Komisija IHF za Pravila igre ( PRC IHF ) u suradnji sa IHF ekspertima za Pravila igre razmatrala je sva prethodna tumačenja i objedinila informacije i objašnjenja koja su sadržana u ovoj publikaciji. Neka ranija objašnjenja su odstranjena.

Zamjena igrača i službenih lica ( Pravila 4:1 – 4:2 )

U slučaju da ekipa nije koristila maksimalan broj igrača ( Pravilo 4:1 ) ili službenih lica ( Pravilo 4:2 ) dozvoljeno je primijeniti pravilo :

– naknadno prijaviti igrača ( već prijavljenog ) kao službeno lice,

– naknadno prijaviti službeno lice  ( već prijavljeno ) kao igrača,

do kraja utakmice ( uključujući i produžetke ).

Maksimalan broj igrača, odnosno službenih lica, ne smije biti prekoračen. Prvobitna funkcija igrača ili službenog lica se briše iz zapisnika utakmice. Nije, međutim, dozvoljeno zamijeniti igrača ili službeno lice u njegovu prvobitnu funkciju koja je u međuvremenu izbrisana. Osim toga, nije dozvoljeno izbrisati učesnika utakmice koji ima određenu funkciju kako bi se izvršila zamjena u skladu sa maksimalno dozvoljenim brojem. Nije dozvoljeno prijaviti jedno lice i kao igrača i kao službeno lice.

IHF, kao i kontinentalne i nacionalne federacije, imaju pravo različito urediti propise u okviru svojih nadležnosti.

Progresivne kazne u slučajevima promjene funkcije ( opomena, isključenja na 2 minuta) smatraju se kao lične kazne i za igrača i za službeno lice – princip „sabiranja“.

Zamjena igrača ( Pravilo 4:4 )

Igrači uvijek treba da izlaze sa terena i ulaze na teren preko linije za zamjene igrača svoje ekipe. Povrijeđeni igrači koji napuštaju teren kada je vrijeme zaustavljeno se izuzimaju iz ove obaveze. Takvi igrači ne smiju biti prisiljeni da napuste teren preko linije za zamjenu igrača, ukoliko je jasno da im je potrebna medicinska pomoć u okviru prostora za zamjenu igrača ili u svlačionici.Osim navedenog, suci mogu dozvoliti igraču koji ulazi da bi zamijenio povrijeđenog igrača, da uđe u teren prije nego što je povrijeđeni igrač izašao, sve u cilju što kraćeg prekida igre.

Prekobrojni igrač ( Pravilo 4:6, stav 1 )

Ako prekobrojni igrač napravi nepravilnu zamjenu, biće isključen na 2 minuta. Ukoliko nije moguće identificirati igrača koji je napravio nepravilnu zamjenu, treba postupiti na sljedeći način :

$1-       Delegat ili suci zahtijevat će od Službenog predstavnika ekipe da imenuje igrača koji je načinio prekršaj,

$1-       Imenovanom igraču biće izrečena kazna – isključenje na 2 minuta

$1-       U slučaju da Službeni predstavnik ekipe odbije da imenuje igrača koji je načinio prekršaj, delegat ili suci odredit će jednog igrača koji je u tom periodu bio na terenu, i njemu će izreći kaznu isključenja na 2 minute

Napomena: Samo igrači koji su se nalazili na terenu u trenutku kada je igra prekinuta mogu biti imenovani i, prema tome, kažnjeni za počinjeni prekršaj. Igrač na poziciji golmana ne može biti određen kao „ okrivljeni“ igrač.

Ukoliko je „okrivljenom“ igraču to treće isključenje na 2 minuta, on će biti diskvalificiran prema Pravilu 16:6 d.

Zaštite za lice i koljena ( Pravilo 4:9 )

Sve vrste zaštita za lice i glavu, bez obzira na veličinu, su zabranjene. Ne samo kompletne maske, već i zaštite koje pokrivaju samo dijelove lica su zabranjene. Federacijama i sucima nije dozvoljeno da odobre bilo kakve izuzetke.

Zaštita za koljena napravljena od čvrstih i masivnih materijala je zabranjena. Međutim, zaštita napravljena od mekanih materijala ili posebne trake koje s istim ciljem pružaju sigurno i moderno rješenje su dozvoljeni.

Ovo pravilo je uvedeno na preporuku Medicinske komisije IHF-a.

Pogledati dodatno pojašnjenje ( Preporuke za reagiranje sudaca i delegata)

Ljepilo ( Pravilo 4:9 )

Dozvoljena je upotreba ljepila. Ljepilo je dozvoljeno „čuvati“ na patikama, jer to ne ugrožava zdravlje protivnika.

Međutim, nije dozvoljeno „čuvanje“ ljepila na rukama ili zglobovima. To ugrožava zdravlje protivnika, jer ljepilo može doprijeti do očiju ili lica igrača. Prema Pravilu 4:9 ova praksa nije dozvoljena.

Kontinentalne i nacionalne federacije imaju pravo odrediti dodatna ograničenja u sferi svoje nadležnosti.

Pomoć povrijeđenom igraču ( Pravilo 4:11 )

U situacijama kada je nekoliko igrača istog tima povrijeđeno, suci ili delegat mogu odobriti dodatnim kvalificiranim osobama  ulazak u teren u cilju pružanja pomoći povrijeđenim igračima. Osim toga, suci i delegat nadgledaju medicinske radnike kojima je odobren ulazak u teren.

Povrijeđeni golman ( Pravilo 6:8 )

Ukoliko je golman pogođen loptom u igri i nije u stanju da reaguje, njegova zaštita mora biti prioritet.Za nastavak igre moguće su sljedeće situacije :

$1A)    Lopta prelazi aut liniju, gol aut liniju, ili leži ili se kotrlja u golmanovom prostoru.

Ispravno je : Igru odmah prekinuti, a nastaviti je autom ili golmanovim bacanjem, u zavisnosti od situacije koja odgovara prekidu.

$1B)    Sudije su prekinule igru prije nego što je lopta prešla aut liniju ili gol aut liniju, odnosno prije nego što je lopta u stanju ležanja ili kotrljanja u golmanovom prostoru.

Ispravno je : Igru nastaviti bacanjem koje odgovara situaciji u trenutku prekida.

$1C)    Lopta je u zraku iznad golmanovog prostora.

Ispravno je : Sačekati jednu do dvije sekunde da lopta dođe u posjed jedne od ekipa, zatim prekinuti igru, a nastaviti je slobodnim bacanjem za ekipu koja je došla u posjed lopte.

$1D)    Sudac daje znak pištaljkom dok je lopta još u zraku.

Ispravno je : Igru nastaviti slobodnim bacanjem za ekipu koja je posljednja imala loptu u posjedu.

$1E)     Lopta se odbije od golmana koji nije sposoban da reagira na akciju protivničkog igrača.

Ispravno je : Igru odmah prekinuti, a nastaviti je slobodnim bacanjem za ekipu koja je u posjedu lopte.

Napomena:U ovakvim slučajevima sedmerac nikada nije ispravna opcija. Suci

„namjerno“ prekidaju igru radi zaštite golmana. Zbog toga se ovo ne može smatrati „neopravdani zviždukom“ prema Pravilu 14:1b.

Koraci, privlačenje stopala ( Pravilo 7:3 )

Komentar se smatra prevaziđenim. Međutim, tumačenje pravila ostaje nepromijenjeno, u slučaju kada igrač „privuče“ jednu nogu drugoj, ne smatra se da je načinio korak.

Koraci, početak vođenja ( Pravilo 7:3 )

Shodno Pravilu 7:3 c,d spuštanje noge prvi put nakon primanja lopte tokom skoka ne smatra se korakom ( tzv. „nulti korak“ ). Kako god, „primanje lopte“ znači „primanje dodavanja“.

Vođenje i hvatanje lopte u zraku tokom skoka ne smatra se kao „primanje lopte“, shodno pravilima. Spuštanje noge poslije vođenja se, zato, bez izuzetaka, smatra korakom.

Intervencija prekobrojnog igrača ili službenog lica (Pravila 8:5, 8:6, 8:9, 8:10)

U situacijama kada prekobrojni igrač ili službena osoba interveniraju, odluka o kazni i nastavku igre zavisi od toga ko je uradio nepravilnost i o kojoj se nepravilnosti radi pa se može dogoditi da je nepravilnost počinio :

– igrač ili službeno lice, a ako se  kod vrste nepravilnosti  radi o :

– sprečavanju jasne situacije za postizanje gola treba postupiti na sljedeći način :

$1A)    Tokom jasne situacije za postizanje gola prekobrojni igrač ( koji nije nikoga zamijenio ) je „aktivno prisutan“ na terenu.

Ispravno je : Sedmerac, diskvalifikacija sa prijavom

$1B)    Pogrešna zamjena : mjeritelj vremena/delegat označavaju nepravilnost za vrijeme jasne situacije za postizanje gola.

Ispravno je : Sedmerac, isključenje na 2 minuta

$1C)    Tokom jasne situacije za postizanje gola službeno lice ulazi u teren.

Ispravno je : Sedmerac, diskvalifikacija sa prijavom

$1D)    Službeno lice ulazi u teren, ali kada nema jasne situacije za postizanje gola.

Ispravno je : Slobodno bacanje, progresivna kazna

Dalje postupanje, poslije diskvalifikacije sa prijavom ( Pravilo 8:6, 8:10 )

Izbor progresivnih kazni se bitno izmijenio u posljednjem izdanju Pravila rukometne igre. I inače vrlo rijetki slučajevi isključenja do kraja su zamijenjeni diskvalifikacijom sa prijavom.

Kriteriji za ovu novu, sada najveću, moguću kaznu su precizirani u Pravilima 8:6 (tzv. „vrlo grubi prekršaji“) i 8:10 (tzv. „vrlo grubo nesportsko ponašanje“ )

Radi posljedica kazni, prema Pravilu 8:6 ili 8:10, tokom igre, a da bi se načinila razlika od kazni u skladu sa Pravilima 8:5 ili 8: 9 (diskvalifikacija bez prijave), IHF je dodao sljedeće odredbe za oba pravila :

„ Oni moraju podnijeti pismeni izvještaj poslije utakmice, kako bi nadležni organ bio u poziciji da donese odluku o daljim mjerama“.

Ova dodatna odredba stvara princip da nadležni organ odlučuje o daljim mjerama. Tekst pravila „… u poziciji“ se nikako ne može tumačiti kao sloboda odlučivanja nadležnog organa, u slučajevima kada se dalje mjere poduzimaju. To bi značilo promjenu činjenica koje su suci utvrdile svojom odlukom na terenu. Bilo kakvo povećanje kazne diskvalifikacije ne bi trebalo navesti u izvještaju namijenjenom IHF-u, te zbog toga dalje objašnjenje nije potrebno.

Kriteriji za diskvalifikaciju bez prijave / sa prijavom ( Pravila 8:5, 8:6 )

Sljedeći kriteriji pomažu u razlikovanju pravila 8:5 i 8:6 :

$1A)    Što određuje kvalifikaciju „ posebna nesmotrenost (bezobzirnost)“ ?

$1-       napadi (fizički) i akcije koje liče na takav napad

$1-       nemilosrdna ili neodgovorna akcija, bez smisla za pristojno ponašanje

$1-       nekontrolirano udaranje

$1-       zlonamjerne akcije

$1B)    Što određuje kvalifikaciju „ posebna opasnost“ ?

$1-       akcija protiv nezaštićenog protivnika

$1-       izuzetno rizične i ozbiljne akcije ugrožavanja zdravlja protivnika

$1C)    Što određuje kvalifikaciju „smišljene akcije“

$1-       namjerno i svjesno počinjene zlonamjerne akcije

$1-       namjerno djelovanje na tijelo protivnika sa isključivim ciljem sprečavanja akcije protivnika

$1D)    Što određuje kvalifikaciju „zlonamjerne akcije“?

$1-       podmukla i skrivena reakcija protiv nezaštićenog protivnika

$1E)     Što određuje kvalifikaciju „bez ikakve povezanosti sa situacijom u igri“?

$1-       akcije počinjene daleko od igrača koji imaju loptu u posjedu

$1-       akcije bez ikakve povezanosti sa taktikom

Nesportsko ponašanje za koje se nalaže  isključenje na 2 minute (Pravilo 8:8a )

$1a)      Bučan protest sa energičnom gestikulacijom ili provokativno ponašanje

Uspoređujući englesku verziju Pravila igre sa verzijom na francuskom, odnosno njemačkom jeziku, Komisija IHF-a za pravila igre (PRC IHF) je zaključila da gore navedeno pravilo dozvoljava različita tumačenja. Zato je ovdje i naglašeno da je provokativno ponašanje novo pitanje koje treba rješavati odvojeno.

Pljuvanje ( Pravilo 8:9, 8:10a )

Pljuvanje na nekoga se smatra kao akcija slična fizičkom napadu i mora biti kažnjeno u skladu sa Pravilom 8:10a ( diskvalifikacija sa prijavom ). Razlika između „pogoditi osobu“ ( kazna prema Pravilu 8:10a) i „ ne pogoditi osobu“ (pokušaj, kazna prema Pravilu 8:9), koja je ranije uvedena, ostaje nepromijenjena.

Poslednji minut ( Pravila 8:10c, 8:10d )

„Posljednji minut igre“ se odnosi i na regularno vrijeme trajanja igre (kraj drugog poluvremena), kao i na „druga poluvremena“ produžetaka.

Nepoštovanje rastojanja (Pravilo 8:10c )

Nepoštovanje propisanog rastojanja tokom posljednjeg minuta se kažnjava diskvalifikacijom sa prijavom, ukoliko se bacanje zbog toga ne može izvesti. Ako je bacanje izvedeno, pa blokirano od igrača koji stoji preblizu, primjenjivat će se normalna progresivna kazna tokom posljednjeg minuta utakmice.

Diskvalifikacija tokom poslednjeg minuta utakmice (Pravilo 8:10d )

U slučaju diskvalifikacije  prema Pravilu 8:5 tokom posljednjeg minuta utakmice, samo prekršaji prema Pravilu 8:6, komentar (prekršaji koji za cilj imaju da se spriječi postizanje gola) dovode do diskvalifikacije sa prijavom (prema 8:10c).

Diskvalifikacija golmana u skladu sa Pravilom 8:5 (napuštanje golmanovog prostora) ne povlači dodatnu prijavu. To se jedino može dogoditi u posljednjem minutu utakmice, pod uvjetom da se odnosi na prekršaj prema Pravilu 8:5a-c.

Dodatna pravila koja se odnose na Pravilo 13:1a i 13:16

Pravila igre iz 2010.godine potpuno razdvajaju Pravilo 8 na „ prekršaje“ (8:2-8:6) i „nesportsko ponašanje“  (8:7 – 8:10 ). Da bi se izbjegli nesporazumi u pogledu ispravnog nastavka igre poslije nesportskog ponašanja koje je kažnjeno, 8:7 je podvedeno pod Pravila 13:1a i 13:16.

Pojam „prednost“ tokom nepravilne zamjene (Pravila 13:2 i 14:2)

Po Objašnjenju 7A stav 1, mjerilac vremena (ili delegat) mora trenutno prekinuti igru, bez obzira na princip „prednosti“ prema Pravilu 13:2 i 14:2. Prema Pravilu 13:2 igra mora biti odmah prekinuta čak i da je pogrešna izmjena uočena od strane sudaca.

Da bi se izbjegli nesporazumi, Komisija IHF za pravila igre (PRC IHF) preciznije navodi u Objašnjenju :

Mjerilac vremena (ili delegat) i suci moraju odmah prekinuti igru u slučaju prekršaja Pravila 4:2-3 i 4:5-6, bez obzira na pojam „prednosti“ prema pravilima 13:2 i 14:2.

Diskvalifikovani igrači / službena lica ( Pravilo 16:8 )

Diskvalificirani igrači i službena lica moraju napustiti teren i prostor za zamjenu igrača odmah, i ne smiju imati bilo kakav kontakt sa svojim timom nakon toga.

U slučaju da suci prepoznaju drugi prekršaj počinjen od diskvalificiranog igrača ili službenog lica poslije nastavka igre, moraju to prijaviti u izvještaju.

Nije moguće, međutim, u tim slučajevima produžiti kaznu za vrijeme trajanja igre protiv diskvalificiranih igrača ili službenih osoba, te stoga njihovo ponašanje van terena ne može dovesti do smanjenja broja igrača na terenu (tzv. „ redukcija“). Ovo, također, važi i u slučaju da diskvalificirani igrač stupi u teren.

Izmjene i dopune

Sljedeće izmjene i dopune su usvojene od strane IHF-a, uz odgovarajuća tumačenja:

Pravilo 2:1

Napomena u vezi sa pauzom između dva poluvremena ( u nacionalnim takmičenjima pod okriljem RS BiH pauza i dalje traje 10 minuta)

Pravilo 2:10 / Objašnjenje br. 3

Svaka ekipa ima pravo na tri jednominutna time-outa u toku regularnog vremena igre, ali ne i tokom produžetaka.

Nisu dozvoljena više od dva ekipna time-outa u svakom poluvremenu regularnog trajanja utakmice.

Između dva ekipna time-outa jedne ekipe, lopta mora biti najmanje jednom u posjedu druge ekipe.

Uvode se 3 zelena kartona za obje ekipe, sa brojevima 1, 2 i 3. Ekipe će dobiti kartone sa brojevima 1 i 2 u prvom poluvremenu, a kartone sa brojevima 2 i 3 u drugom poluvremenu, ako nisu iskoristili više od jednog ekipnog time-outa u prvom poluvremenu. U slučaju da su koristili dva ekipna tajm-auta u prvom poluvremenu,

dobit će samo karton sa brojem 3 u drugom poluvremenu.

U posljednjih 5 minuta regularnog vremena utakmice, dozvoljen je samo jedan ekipni time-out po ekipi.

Pravilo 4:1 (stav 1)

Ekipa se sastoji od najviše 16 igrača.

Pravilo 17:11, prvi stav se mjenja i sada glasi :

Odluke donijete od strane sudaca ili delegata na temelju njihovih opažanja činjenica, ili njihove presude, su konačne.

EVIDENTIRANJE KAZNI U ZAPISNIKU SA UTAKMICE

Uzastopne kazne izrečene igračima prije nastavka igre evidentiraju se u zapisniku na način što se obilježe samo one kazne kojim se određuje period izdržavanja kazne.

U principu, to znači da se, na primjer, ako se izreknu uzastopno kazna opomene a zatim i kazna 2 minuta, evidentira  („priznaje“) samo kazna isključenja na 2 minuta (prethodno izrečena opomena se briše, te ostaje mogućnost daljeg „korištenja“ te kazne – opomene u fondu kazni određene ekipe).

Ukoliko se izreknu uzastopno, na primjer, kazne isključenja na 2 minuta, pa potom dodatna kazna isključenja na 2 minuta, a zatim i diskvalifikacija ( sa prijavom), evidentiraju se isključenje na 2 minuta i diskvalifikacija (sa prijavom) (ekipa u nastavku igra reducirana za jednog igrača u trajanju od 4 minuta).

Ovaj princip se odnosi samo na uzastopne kazne izrečene igračima.

Sve kazne izrečene službenim licima obavezno se evidentiraju u zapisniku

Diskvalifikacije koje povlače prijavu (prema pravilu 8:6,odnosno 8:10) obilježavaju se tako što se u zapisniku zaokruži minut i sekunda kada su izrečene te diskvalifikacije.

PREPORUKE ZA REAGOVANJE SUDIJA I DELEGATA U VEZI SA ZABRANOM NOŠENJA ZAŠTITNE MASKE ZA LICE

Komisija IHF-a za pravila igre (IHF PRC) redovno dobiva zahtjeve za tumačenje, pa čak i za odobravanje izuzetaka u vezi određenih vrsta zaštitnih maski za lice, iako dodatne napomene sadržane u „ Pojašnjenjima 2011“ nedvosmisleno nalažu potpunu zabranu korištenja maski za lice.

Glavni argument za postavljanje pitanja ili zahtjeva je mišljenje (uz prilog određenih fotografija) da korištenje zaštitnih maski za lice ne predstavlja opasnost za zdravlje igrača. Ipak, Medicinska komisija IHF-a je sve vrste i veličine maski za lice zabranila u svojoj preporuci. Prema tome, ne postoji mogućnost daljeg tumačenja, čak i ako zaštitne maske ne predstavljaju opasnost po druge učesnike utakmice.

Međutim, povremeno se dolazi do saznanja da se pojedine ekipe ili igrači pozivaju na navodno nepostojanje opasnosti po druge, u namjeri da prekrše važeću zabranu, a sve kako bi izazvali dodatne probleme sucima / delegatima.

U vezi s tim, Komisija IHF za pravila igre (IHF PRC) daje sljedeće preporuke sucima i mjeriteljima vremena / delegatima, u namjeri da pojasni odredbe propisane Pravilom 4:9 i 17:3 stav 2, odnosno napomene sadržane u „Pojašnjenjima 2011“.

Igrač koji nosi zaštitnu masku i namjerava da učestvuje u igri !

Odluke koje donose suci najviše zavise od trenutka prvog, i kada je to primjenjivo, narednih prepoznavanja nepravilnosti.

U slučaju da je nepravilnost primijećena prvi put, igrača koji je prekršio pravilo i službenog predstavnika ekipe treba upozoriti na zabranu korištenja maske za lice. „Okrivljenom“ igraču treba reći da ukloni nepravilnost, i biće mu dozvoljeno da nastavi igru, ako to učini. Ukoliko je igrač prvi put upozoren, ne treba mu izricati kaznu.

Ako igrač nije otklonio nepravilnost i pored upozorenja, prvo sljedeće prepoznavanje nepravilnosti se tretira kao „teže“ nesportsko ponašanje i mora biti kažnjeno isključenjem na 2 minuta prema Pravilu 8:8a (osim za izuzetke od Pravila, vidjeti situaciju 1.2 u daljem tekstu). U nastavku igre, igrač se ponovo upozorava da otkloni nepravilnost.

Ukoliko se nepravilnost utvrdi i drugi put, takav postupak će se smatrati „ozbiljnim“ nesportskim ponašanjem, pa će počinilac biti diskvalificiran (bez prijave) prema Pravilu 8:9.

Prema mišljenju Komisije IHF za pravila igre (IHF PRC) mogu se dogoditi sljedeće situacije :

$11.1          Ako je prekršaj u skladu sa Pravilom 4:9 uočen prije početka utakmice (tokom zagrijavanja), igrač i službeni predstavnik ekipe moraju biti izvješteni o zabrani,  suglasno Pravilu 17:3 stav 2

Takvog igrača treba izvijestiti da skine masku (Pravilo 4:9, Pojašnjenje 2011)

Igrača i službenog predstavnika ekipe treba izvijestiti da, ako se prekršaj u skladu sa Pravilom 4:9 ponovi, smatrat će se kao nesportsko ponašanje, te će suglasno Pravilu 17:5 stav 2, i „upotrebom“ Pravila 8:7 za rezultat imati progresivno kažnjavanje za igrača prema Pravilu 8:8a i 8:9.

$11.2          U slučaju da igrač sa zaštitnom maskom stupi na teren na početku utakmice, igra ne smije početi.

Igrač koji je načinio prekršaj će biti opomenut, suglasno Pravilu16:11 stav 2, točka a.

Igrač sa zaštitnom maskom mora da napusti teren.

On može učestvovati u igri samo ako odstrani zaštitnu masku.

$11.3          U slučaju da igrač sa zaštitnom maskom stupi na teren tokom igre, suci ili mjeritelj vremena / delegat moraju odmah dati time – out i prekinuti igru zbog moguće opasnosti za druge igrače. U skladu sa Pravilom 8:8a (provokativno ponašanje) igrač koji je načinio prekršaj biće kažnjen sa 2  minuta isključenja (16:3f).

Igrač, na taj način, mora da napusti teren i ukloni masku.

Igraču će, potom, biti dozvoljeno da učestvuje u igri tek poslije isteka kazne od 2 minuta isključenja, s tim da je odstranio masku.

Utakmica će se nastaviti slobodnim bacanjem za protivnički tim u skladu sa 13:1a ( ili sedmercem u slučaju da je prekid bio u jasnoj situaciji za postizanje gola; 14:1a).

$11.4          U slučaju da igrač drugi put tokom utakmice stupi na teren sa zaštitnom maskom, sudac ili mjeritelj vremena / delegat moraju odmah dati time – out i prekinuti igru zbog moguće opasnosti po druge igrače.

Navedeni postupak igrača će se smatrati grubim nesportskim ponašanjem prema Pravilu 8:9.

Igrač će biti kažnjen diskvalifikacijom prema Pravilu 16:6b.

Odredbe navedene u Pravilu 16:7 i 16:8 stavovi 1 do 4, služe radi boljeg shvaćanja postupka.

Utakmica će se nastaviti slobodnim bacanjem za protivnički tim u skladu sa 13:1a (ili sedmercem u slučaju da je prekinuta jasna situacija za postizanje gola; 14:1a).

2.1    U slučaju da nepravilnost nije prepoznata  za vrijeme zagrijavanja, igraču koji

je na terenu u trenutku početka utakmice biće skrenuta pažnja da mora otkloniti nepravilnost u skladu sa Pravilom 4:9.

Utakmica ne smije početi dok se nepravilnost ne otkloni.

Igrača i službenog predstavnika ekipe treba izvijestiti da, ako se prekršaj Pravila 4:9 ponovi, smatrat će se nesportskim ponašanjem, te će biti kažnjeno, suglasno Pravilu 17:5 stav 2, i primjenom 8:7, a za rezultat imati progresivnu kaznu igrača po Pravilu 8:8a ili 8:9.

Nakon toga će se početno bacanje izvesti u skladu sa Pravilom 10:1 stav 1.

$12.2              U slučaju da igrač sa zaštitnom maskom stupi na teren tokom utakmice, bez obzira što prekršaj nije načinjen ili prepoznat, suci ili mjeritelj vremena / delegat moraju odmah dati time – out i prekinuti igru zbog opasnosti po druge igrače.

Igraču će biti ukazano na činjenicu da mora otkloniti nepravilnost prema Pravilu 4:9

Igrača i službenog predstavnika ekipe treba izvijestiti da, ako se prekršaj u skladu sa Pravilom 4:9 ponovi, smatrat će se kao nesportsko ponašanje, te će, suglasno Pravilu 17:5 stav 2, i primjenom 8;7, a za rezultat imati progresivno kažnjavanje po Pravilu 8:8a i 8:9.

Utakmica će se nastaviti slobodnim bacanjem za protivnički tim u skladu sa 13:1a ( ili sedmercem u slučaju da je igra prekinuta u jasnoj situaciji za postizanje gola; 14:1a).

$12.3              U slučaju da igrač koji nosi masku za lice uđe na teren opet, usprkos ranije danom savjetu sudaca ili mjeritelja vremena / delegata, biće dat time – out da bi se odmah prekinula igra zbog opasnosti za druge igrače.

U skladu sa 8:8a (provokativno ponašanje) počinilac prekršaja će biti kažnjen sa 2 minuta isključenja (16:3f).

Igrač mora napustiti teren da bi se otklonila nepravilnost.

Igraču će biti dozvoljeno da opet učestvuje u igri poslije isteka kazne, i nakon što je otklonio nepravilnost.

Utakmica će se nastaviti slobodnim bacanjem za protivnika u skladu sa 13:1a (ili sedmercem, u slučaju da je spriječena jasna situacija za postizanje gola; 14:1a)

$12.4              U slučaju da igrač koji nosi masku za lice uđe na teren opet tokom igre, suci ili mjeritelj vremena / delegat će označiti prekid trajanja vremena igre kako bi ukazali na opasnost  po druge igrače.

Ponovljeno nesportsko ponašanje se smatra „ozbiljnim“ nesportskim                    ponašanjem prema Pravilu 8:9a.

Igrač će biti diskvalificiran prema Pravilu 16:6b.

Odredbe utvrđene u 16:7 i 16:8, stavovi od 1 do 4, biće razmatrane.

Utakmica će se nastaviti slobodnim bacanjem za protivnika u skladu sa 13:1a ( ili sedmercem, ako je igra prekinuta u jasnoj situaciji za postizanje gola ).