HŽRK MEĐUGORJE

 

 Naziv kluba*(naziv koji upišete bit će korišten u službenoj
korespondenciji)
HŽRK MEĐUGORJE
e-mail*(obvezan podatak)
           web  adresa   (ukoliko posjedujete)          
Adresa za dostavu službene pošte*
OSOBA ZA KONTAKT
Dvorana u kojoj klub igra kao  domaćin utakmice*
Boja dresova igrača*
Boja dresova golmana*
Predsjednik*
Tajnik*
Treneri

HZRK MEDUGORJE CURE Proljece 2021