HŽRK Katarina

HRK Katarina

 Naziv kluba*(naziv koji upišete bit će korišten u službenoj
korespondenciji)
    HŽRK Katarina – Mostar
e-mail*(obvezan podatak)
 web  adresa   (ukoliko posjedujete)          
Adresa za dostavu službene pošte*
OSOBA ZA KONTAKT
Dvorana u kojoj klub igra kao  domaćin utakmice*
Boja dresova
Boja dresova golmana
Predsjednik*
Tajnik*

 

HRK KATARINA Proljece 2021

HRK KATARINA Proljece 2021 Mladi