RK Žepče

 Naziv kluba*(naziv koji upišete bit će korišten u službenoj
korespondenciji)
RK ŽEPČE
e-mail*(obvezan podatak)
           web  adresa   (ukoliko posjedujete)          
Adresa za dostavu službene pošte*
KONTAKT TELEFON/MOB. KLUBA
KONTAKT TELEFON/FAKS. KLUBA
OSOBA ZA KONTAKT BR. 1
OSOBA ZA KONTAKT BR. 2
Dvorana u kojoj klub igra kao  domaćin utakmice*
Pričuvna dvorana*
Boja dresova igrača*
Boja dresova golmana*
Predsjednik*
Mob.: /
E-mail:
Zamjenik predsjednika* /
Mob.:/
E-mail:
Tajnik*
Mob.:/
E-mail:
Trener*
Mob.:/
E-mail:

RK ZEPCE Proljece 2021