RK „VITEZ“ – Vitez

RK „VITEZ“ – Vitez

 Naziv kluba*(naziv koji upišete bit će korišten u službenoj
korespondenciji)
       RK „VITEZ“ Vitez
e-mail*(obvezan podatak)
 mmagerl@gmail.com 
           web  adresa   (ukoliko posjedujete)            www.vitez.info
Adresa za dostavu službene pošte* GRADSKA ŠPORTSKA DVORANA
KONTAKT TELEFON/MOB. KLUBA 063 386 447
KONTAKT TELEFON/FAKS. KLUBA /
OSOBA ZA KONTAKT BR. 1 MARIO MAGERL
Mob.:063 /386  447
Tel.:039/661-312
OSOBA ZA KONTAKT BR. 2 MARIO MLAKIC
Mob.:063/335 710
Email:  mariomlakic@gmail.com 
Dvorana u kojoj klub igra kao  domaćin utakmice* /
Pričuvna dvorana* /
Boja dresova igrača* /
/
Boja dresova golmana* /
Predsjednik* MARIO MAGERL
Mob.: 063  386 447
E-mail:  mariomlakic@gmail.com 
Zamjenik predsjednika* MARIO MLAKIĆ
Mob.:063 335 710
E-mail:  mariomlakic@gmail.com 
Tajnik* ŽIVKO ELEK
Mob.:063/444-451
E-mail:
Trener* NIKOLA ĆATO
BRUNO PAVLOVIĆ
Mob.:/
E-mail: