RK “NOVA BILA“ – Nova Bila

RK “NOVA BILA“ – Nova Bila

 Naziv kluba*(naziv koji upišete bit će korišten u službenoj
korespondenciji)
      RK “NOVA BILA“ – Nova Bila
e-mail*(obvezan podatak)
 palavra@palavra.ba 
           web  adresa   (ukoliko posjedujete)             
Adresa za dostavu službene pošte* NOVA BILA bb  72 276 NOVA BILA
KONTAKT TELEFON/MOB. KLUBA 063  432  844
KONTAKT TELEFON/FAKS. KLUBA 030  707  715
OSOBA ZA KONTAKT BR. 1 Velimir  Martić
Mob.:063 334 029
Tel.:/
OSOBA ZA KONTAKT BR. 2 Predsjednik:Ivo Martić
Mob.:063  432  844
Dvorana u kojoj klub igra kao  domaćin utakmice* SPORTSKA DVORANA NOVA BILA
Pričuvna dvorana* SPORTSKA DVORANA VITEZ
Boja dresova igrača* Bijela
Plava
Boja dresova golmana* Naračasta
Predsjednik* Franjo Biljaka
Mob.: 063  347 107
E-mail:
Zamjenik predsjednika* Marinko Džido
Mob.:063  388  571
E-mail:
Tajnik* Ivo Martić
Mob.:063/432-844
E-mail: palavra@palavra.ba 
Trener* Velimir  Martić
Mob.:063 334 029
E-mail:  veljoma@net.hr

RK NOVA BILA Proljece Mladi 2021

RK NOVA BILA SENIORI Proljece 2021