RK “NOVA BILA“ – Nova Bila

RK “NOVA BILA“ – Nova Bila

 Naziv kluba*(naziv koji upišete bit će korišten u službenoj
korespondenciji)
      RK “NOVA BILA“ – Nova Bila
e-mail*(obvezan podatak)
 palavra@palavra.ba  palavra@gmail.com
           web  adresa   (ukoliko posjedujete)             
Adresa za dostavu službene pošte* NOVA BILA 47/1  72 276 NOVA BILA
OSOBA ZA KONTAKT Ivo Martić
Dvorana u kojoj klub igra kao  domaćin utakmice* SPORTSKA DVORANA U NOVOJ BILOJ
Boja dresova igrača* BIJELA I PLAVA MUŠKI, CRVENA ŽENE 
Boja dresova golmana* PLAVA, ZELENA I ŽUTA
Predsjednik* Ivica Nevistić
Tajnik* Ivo Martić
Treneri Boris Bajo, Igor Sureta, Nikola Dujmović

RK NOVA BILA Proljece Mladi 2021

RK NOVA BILA SENIORI Proljece 2021