Rukometna Akademija Čapljina

 

 Naziv kluba*(naziv koji upišete bit će korišten u službenoj
korespondenciji)
Rukometna Akademija Čapljina
e-mail*(obvezan podatak)
racapljina@hotmail.com
           web  adresa   (ukoliko posjedujete)          
Adresa za dostavu službene pošte* Mate Bobana bb, Čapljina(sportska dvorana)
OSOBA ZA KONTAKT Darijan Bošković, Josip Ostojić
Dvorana u kojoj klub igra kao  domaćin utakmice* GSD Čapljina
Boja dresova igrača Crni, Zelini
Boja dresova golmana Zeleni, Sivi
Predsjednik Darijan Bošković
Tajnik
Treneri Josip Ostojić,Ante Kukrika,Barbara Bošković,Goran Lasta,Ivan Pažin,Jakov Pjevac,Orhan Taslidža

RA CAPLJINA Djecaci Proljece 2021

RA CAPLJINA Proljece 2021