HŽRK NOVA BILA

HŽRK NOVA BILA

 Naziv kluba*(naziv koji upišete bit će korišten u službenoj
korespondenciji)
        HŽRK NOVA BILA
e-mail*(obvezan podatak)
 web  adresa   (ukoliko posjedujete)          
PREDSJEDNIK
KONTAKT TELEFON/MOB. KLUBA
KONTAKT TELEFON/FAKS. KLUBA
OSOBA ZA KONTAKT BR. 1
OSOBA ZA KONTAKT BR. 2
Dvorana u kojoj klub igra kao  domaćin utakmice*
Pričuvna dvorana*

NOVA BILA Djevojcice Proljece 2021