HRK Široki

HRK Široki

 Naziv kluba*(naziv koji upišete bit će korišten u službenoj
korespondenciji)
        HRK Široki
e-mail*(obvezan podatak)
miko.bili85@gmail.com
           web  adresa   (ukoliko posjedujete)             http://hrksiroki2008.blog.hr
Adresa za dostavu službene pošte* Fra Didaka Buntića 11, 88220 Široki Brijeg
KONTAKT TELEFON/MOB. KLUBA 063/350-860
063/486-259
KONTAKT TELEFON/FAKS. KLUBA 039/705-287
OSOBA ZA KONTAKT BR. 1 Mihovil Sopta
Mob.:063/350-860
Tel.:/
OSOBA ZA KONTAKT BR. 2 Mihovil Bilać
Mob.:063/486-259
063/286-636
Email: miko.bili85@gmail.com
Dvorana u kojoj klubigra kao  domaćin utakmice* GSD Pecara – Široki Brijeg
Pričuvna dvorana* GSD Bili Brig – Grude
Boja dresova igrača* Plava
Bijela
Boja dresova golmana* žuti,plavi
Predsjednik* Mihovil Sopta
Mob.: 063/350-860
E-mail:
Zamjenik predsjednika* /
Mob.:/
E-mail:
Tajnik* Danijel Ivanković
Mob.:063/514-096
E-mail:
Trener* Mihovil Bilać
Stjepan Skoko
Mob.:063/486-259
063/384-690
E-mail:

HRK SIROKI 2006 2007 Proljece 2021