HRK Međugorje – Međugorje

HRK Međugorje – Međugorje

 

 Naziv kluba*(naziv koji upišete bit će korišten u službenoj
korespondenciji)
HRK MEĐUGORJE
e-mail*(obvezan podatak)
hrkmedjugorje@ gmail.com
           web  adresa   (ukoliko posjedujete)           www.hrkmedjugorje .com
Adresa za dostavu službene pošte* Krstine 28,88266 Međugorje BiH
OSOBA ZA KONTAKT Krešimir Pavlović
Dvorana u kojoj klub igra kao  domaćin utakmice* GSD Čitluk
Boja dresova igrača Plava i Crvena
Boja dresova golmana Siva i Plava
Predsjednik Perica Ostojić
Tajnik Krešimir Pavlović
Treneri Dragan Ćavar

RA CAPLJINA Djecaci Proljece 2021

RA CAPLJINA Proljece 2021