HRK Katarina

HRK Katarina

 Naziv kluba*(naziv koji upišete bit će korišten u službenoj
korespondenciji)
    Hrvatski rukometni klub Katarina – Mostar
e-mail*(obvezan podatak)
hrkkatarinamostar@gmail.com
 web  adresa   (ukoliko posjedujete)           Facebook: HRK Katarina Mostar
Adresa za dostavu službene pošte* Dr. Ante Starčevića 62, 88000 Mostar
OSOBA ZA KONTAKT Josip Stanić 063289204, Josip Pandžić 063100449
Dvorana u kojoj klub igra kao  domaćin utakmice* Sportska dvorana Bijeli Brijeg
Boja dresova Žuta, Crna
Boja dresova golmana Zlatna, Siva
Predsjednik* Josip Stanić
Tajnik* Josip Pandžić
Treneri Šef stožera: Dragan Suton, trener: Marijana Arapović