HRK Grude

HRK GRUDE

 

 Naziv kluba*(naziv koji upišete bit će korišten u službenoj
korespondenciji)
Hrvatski rukometni klub GRUDE
e-mail*(obvezan podatak)
hzrkgrude@hzrk-grude.com
           web  adresa   (ukoliko posjedujete)           www.hzrk-grude.com
Adresa za dostavu službene pošte* Gradska sportska dvorana „Bili Brig“ Bili Brig bb 88340 Grude
OSOBA ZA KONTAKT Zoran Trlin
Dvorana u kojoj klub igra kao  domaćin utakmice* Gradska sportska dvorana „Bili Brig“
Boja dresova igrača* Bijela / Plava / Crvena
Boja dresova golmana* Zelena / Narančasta / Crna
Predsjednik* Zoran Trlin
Tajnik* Ivica Brzica
Treneri Zlata Zubac