Odluke sa sastanka RS H-B za mlađe dobne skupine, 12.12.2011

B O S N A I H E R C E G O V I N A

 

R U K O M E T N I S A V E Z

H E R C E G – B O S N E

HANDBALL FEDERATION OF HERZEG BOSNIA

Mostar 88000, Blajburških žrtava 18 Lamela F-3,

tel./fax/ 00 387 34 78 70, žiro račun UniCredit bank:

3381002201486414: ID: 4227242230000Odluke sa sastanka predstavnika Klubova RS H-B održanog 12.12.2011. godine u Mostaru

Sastanku su nazočili : Mirko Vujović, Petar Skočibušić, Mihovil Bilać, Zlata Zubac, Slaven Tomić, Zoran Trlin ,Tihomir Čale , Kristijan Blaž,Zdravko Vučić,Ivan Lovrić i Pero Marić.

Predstavnici RK Livna, Kiseljaka, Nove Bile, Čapljine i Žepče nisu nazočili sastanku iz opravdanih razloga, ali su tajnika RS H-B izvijestili da podržavaju zaključke prisutnih predstavnika klubova i odluke Natjecateljskog povjerenstva za mlade .

Na sastanku su usvojeni slijedeće zaključci na temelju kojih Natjecateljsko povjerenstvo donosi sljedeće odluke:

 1. Odluka o rasporedu natjecanja, sustavu natjecanja, terminima i mjestu odigravanja utakmica.

  2.Odluka da RS H-B osigura pokale za natjecanje svih uzrasnih kategorija (prvo poredanom, drugo poredanom i treće poredanom)

  3.Odluka da će svi klubovi koji se natječu ravnomjerno participirati u nabavci medalja i troškova službenih osoba (suci,opunomoćenici, zapisničar i mjeritelj vremena) Naknade službujućih osoba: suci i nadzornici – 40,oo KM po osobi po danu i putni troškovi 0,40 KM po kilometru.Službene osobe obvezno koriste jedan prijevoz.

  4.Odluka da Klub domaćin završnice ima obvezu da osigura pokale za najboljeg igrača/igračicu, najboljeg vratara/vratarku i najboljeg strijelca.

  5.Odluka - Klub domaćin mara osigurati Športsku dvoranu, zapisnike, zapisničara, mjeritelja vremena, liječnika (ili zdravstvenu osobu), dvije štoperice, time-out table, redare, glavnog službujućeg u dvorani.

  Utakmice se ne mogu igrati bez prisutnosti zdravstvene osobe-klub domaćin –organizator je dužan izmiriti naknadu zdravstvenoj osobi po dogovoru između organizatora natjecanja i zdravstvene osobe.

Organizator natjecanja –klub domaćin je dužan osigurati obroke i piće za službene osobe.

  8.Odluka da svako natjecanje ima povjerenstvo čija je zadaća registrirati utakmice, izricati možebitne sankcije i rješavati sporne situacije po Propisniku natjecanja za prve lige RS H-B. Povjerenstvo čine tri člana: nadzornik, sudac i predstavnik domaćina natjecanja. Zadaća povjerenstva je da natjecanje provodi sukladno Propisniku natjecanja.

  9.Odluka da najboljeg igrača/igračicu i najboljeg vratara/vratarku biraju treneri.

  10.ODLUKA DA PRAVO NASTUPA U NATJECANJU IMAJU SAMO IGRAČI/CE KOJI SU REGISTRIRANI I LICENCIRANI ZA 2011/2012. godinu I KOJI IMAJU OVJEREN LIJEČNIČKI PREGLED NE STARIJI OD ŠEST MJESECI.

  SVI KLUBOVI SU DUŽNI ODMAH PRIJE NASTUPAJUĆIH BLAGDANE DA DONESU REGISTRACIJSKE KNNJIŽICE IGRAČA KOJI NISU LICENCIRANI ZA 2011/2012 GODINU DA TO ODMAH UČINE.(kontakt telefon 063 795 048)

  UZ KNJIŽICE MORATE POPUNITI FORMULAR KOJI ĆE TE DOBITI U PRIVITKU.

  11. OBVEZA SVAKOG SLUŽBENOG PREDSTAVNIKA MOMČADI/TRENERA DA PREDA SPISAK – FORMULAR U KJEM ĆE BITI IME I PREZIME, NADNEVAK ROĐENJA, JMBG I BROJ LICENCE IGRAČA/ICA SA ISKAZNICAMA NADZORNIKU OPUNOMOĆENIKU PRED POČETAK NATJECANJA. ISKAZNICE ĆE SE VRATITI SLUŽBENOM PREDSTAVNIKU/TRENERU MOMČADI NAKON SVIH ODIGRANIH UTAKMICA NJEGOVE MOMČADI.

OBVEZA SVAKOG OPUNOMOĆENIKA JE DA PRIJE UTAKMICE DETALJNO IZVRŠI NADZOR SVIH REGISTRACIJA I LICENCI IGRAČA I PROVJERI NJIHOV IDENTITET NA TERENU PRED UTAKMICU.

U SLUČAJU SPORA OKO NADNEVKA ROĐENJA IGRAČA /CA PREDSTAVNICI KLUBOVA MORAT ĆE DONIJETI PUTOVNICU IGRAČA/CE.SVI SE MORAJU PRIDRŽAVATI OVE ODLUKE U PROTIVNOM ĆE BITI POKRENUT STEGOVNI POSTUPAK.

  12.Odluka – Kaznit će se zabranom obnašanja svih dužnosti rukometnom športu u BIH u trajanju od godinu dana za svakog igrača službeni predstavnik i trener momčadi, koji uvrste igrača/igračicu stariju od propisanog godišta po kategorijama.
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO ZA MLADE

Zdenko Alpeza vr

Pero Marić vr

Mileta Kekić vr

odluke_rshb

BILTEN RS HB

LINKOVI

Nalazite se: Odluke sa sastanka RS H-B za mlađe dobne skupine