Rukometni savez

B O S N A  I  H E R C E G O V I N A

R U K O M E T N I  S A V E Z

H E R C E G – B O S N E

HANDBALL FEDERATION OF HERZEG BOSNIA

Mostar 88000, Blajburških žrtava 17 Lamela F-3,

tel./fax/ 00 387 34 78 70,  žiro račun UniCredit bank:

3381002201486414: ID: 4227242230000

 

PRVA LIGA RS HERCEG – BOSNE

Ž E N E

Nominacija  5 kolo 09/10.12.2017.

Mostar,05.12.2017.

  05/09  1.HRKKATARINA -KISELJAK

                 Suci: M.Barešić-I.Anić

                     Nadzornik:M.Turudić

05/10   2.HŽRKGRUDE –ŽRKDELMINIUM

                 Suci:A.Raić-R.Raić

                     Nadzornik:M.Raić

 

                   

           Na utakmicama pod rednim brojem:01 ;02  službene osobe moraju koristit  , jedan prijevoz. Klub domaćin utakmice je obvezan omogućiti nadzorniku slanje zapisnika i izvješća sa utakmice   (sudaca i nadzornika) odmah po okončanju   iste na  fax – 036 / 347 – 870  .  Nadzornici / kontrolori moraju rezultate slati SMS-om na broj  063/ 372 020.

 

Napomena za sve službene osobe(suce i delegate):Otkazi se mogu najaviti u ponedjeljak do 12:00 sati) za kolo koje slijedi.

                                                                  NATJECATELJSKO   POVJERENSTVO                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                        ZdenkoALPEZAv.r.

                                                                                                         Pero MARIĆ v.r.

                                          .                                                               Mileta  KEKIĆ  v.r.

 

Nalazite se: Početna